Årsstämma 2021

Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman skriftligen på samma sätt som 2020. Utskick av underlagen kommer ske under vecka 14 och finnas tillgängliga på hemsidan. Ta del av informationen som finns uppe till höger på hemsidan.

Dokumenten med, på årsstämman vanligen förekommande, val och beslut skickas tillbaka till styrelsen senast den 25 april 2021. Dokumenten skrivs under och skickas sedan via mail eller med post till

info@vanerkantensfiber.se

Eller

Vänerkantens fiber Ef i Mariestad, c/o Gullsjö 9, 542 95 Mariestad

Årsstämman kommer hållas den 4 maj av styrelsen, därefter redovisas resultat av inkommit röstbrev till samtliga medlemmar.