Årsstämma 2022

Planeringen för årsstämman 2022 är i full gång. Det är ju tyvärr så, som ni alla vet, att vi inte kan planera helt som vi vill och därför har styrelsen nu beslutat att ha årsstämman under andra kvartalet 2022. Vi anser att det är av vikt att vi kan ha ett fysiskt möte så att alla kan komma till tals i, för föreningen och medlemmarna, viktiga frågor. Ett exakt datum kommer så fort vi ser att vi kan träffas säkert igen.

Styrelsen

http://media2.vanerkantensfiber.se/2022/04/Dagordning-arsstamma-2022-1.pdf