Dokument till årsstämman 2021

Information om årsstämman http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/04/Information-arstamma-2021.pdf

Dagordning http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/04/Dagordning-arsstamma-2021.pdf

Verksamhetsberättelse http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/04/Verksamhetsberattelse-2021.pdf

Årsredovisning 2020 http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/04/Arsredovisning-2020.pdf

Revisionsberättelse http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/04/Revisionsberattelse.pdf

Budget http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/04/Budget-2021.pdf

Röstbrev 1 http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/04/Rostbrev-sid-1-2021.pdf

Röstbrev 2 http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/04/Rostbrev-sid-2-Valberedningens-forslag-2021.pdf

Protokoll från årsstämman 2021

http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/05/Stämmo-protokoll-21-05-04-.docx