Information om föreningens framtida arbete

Föreningen har fått möjlighet att förlänga projektet hos länsstyrelsen under ytterligare en period. Det innebär att vi kan ansluta fler medlemmar inom projektet med möjlighet till bidrag för föreningen. Detta är möjligt under hösten och vintern, fram till april 2022. Därefter kommer arbetet med slutdokumentationen av projektet inledas.

Vi behöver därför tillsamman prata med grannar och boende i området för att sprida infomationen att det är möjigt att anlsuta till vårt fibernät och gå med i föreningen. Det finns ingen ”förteckning” över fastigheter i området så vi måste alla hjälpas åt med detta arbete. Information gällande föreningen finns på hemsidan som vi försöker hålla uppdaterad så gott vi hinner med och kan.

Kostnaderna för anslutningar idag är beroende på avstånd till kopplingskåp och liknande och kan därför inte angers generellt, utan endast efter offertförfråna hos entreprenör. Kostnaden är dock som lägst 30 000 kr, (inkl. moms 1000 kr) som vi alla har betalt. När ni funnit nya medlemmar skall ansökan om medlemsakp i föreningen fyllas i skickas till styrelsen och därefter tar styrelsen in en offert gällande aktuell fastighet. Blankett för ansökan om medlemskap finns att tillgå på hemsidan www.vanerkantensfiber.se

Föreningen kommer också behöva göra vissa ställningstaganden för framtiden gällande drift och underhåll av vårt nät. Dessa frågor har styrelsen valt att inte driva idagsläget när fysiska möten inte är möjliga utan hoppas vi kan ta tag i dessa delar under kommande år. Vi återkommer med mer information i dessa frågor.

Det är också av största vikt att vi blir fler engagerade medlemmar i vårt arbete, både med lättare praktiskt arbete och styrelsearbete. Känner du dig nyfiken på, och intresserade av föreningsarbete ta kontakt med någon av oss i styrelsen, vi kan alla bidra med något och vi gör det till oss själva. Kontakt kan tas via mail info@vanerkantensfiber.se eller personligen. Styrelse info finns på hemsidan.

Ta hand om er och håll avstånd så hoppas vi att vi ses snart.

Styrelsen

Vänerkantens fiber i Mariestad ekonomisk förening

genom Pia Fahlgren, ordförande