Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 26/10

Har ni frågor eller områden som styrelsen behöver arbete med så ta kontakt med någon i styrelsen eller via mail, info@vanerkantensfiber.se

Styrelsen