Årsstämma 2022

Planeringen för årsstämman 2022 är i full gång. Det är ju tyvärr så, som ni alla vet, att vi inte kan planera helt som vi vill och därför har styrelsen nu beslutat att ha årsstämman under andra kvartalet 2022. Vi anser att det är av vikt att vi kan ha ett fysiskt möte så att alla kan komma till tals i, för föreningen och medlemmarna, viktiga frågor. Ett exakt datum kommer så fort vi ser att vi kan träffas säkert igen.

Styrelsen

http://media2.vanerkantensfiber.se/2022/04/Dagordning-arsstamma-2022-1.pdf

Efteranslutning

Nu finns möjlighet för fastigheter som ännu inte är anslutna till fiberföreningen Vänerkantens fiber i Mariestad Ef att ansluta sin fastighet. Anslutning är möjlig för fastigheter inom föreningens upptagningsområde. Kontakta styrelsen och få ytterligare information. Styrelsen nås via mailen info@vanerkantensfiber.se eller direkt kontakt med någon ni känner i styrelsen. Möjlighet att anmäla intresse finns fram till årsskiftet 2021/2022.

Information om föreningens framtida arbete

Föreningen har fått möjlighet att förlänga projektet hos länsstyrelsen under ytterligare en period. Det innebär att vi kan ansluta fler medlemmar inom projektet med möjlighet till bidrag för föreningen. Detta är möjligt under hösten och vintern, fram till april 2022. Därefter kommer arbetet med slutdokumentationen av projektet inledas.

Vi behöver därför tillsamman prata med grannar och boende i området för att sprida infomationen att det är möjigt att anlsuta till vårt fibernät och gå med i föreningen. Det finns ingen ”förteckning” över fastigheter i området så vi måste alla hjälpas åt med detta arbete. Information gällande föreningen finns på hemsidan som vi försöker hålla uppdaterad så gott vi hinner med och kan.

Kostnaderna för anslutningar idag är beroende på avstånd till kopplingskåp och liknande och kan därför inte angers generellt, utan endast efter offertförfråna hos entreprenör. Kostnaden är dock som lägst 30 000 kr, (inkl. moms 1000 kr) som vi alla har betalt. När ni funnit nya medlemmar skall ansökan om medlemsakp i föreningen fyllas i skickas till styrelsen och därefter tar styrelsen in en offert gällande aktuell fastighet. Blankett för ansökan om medlemskap finns att tillgå på hemsidan www.vanerkantensfiber.se

Föreningen kommer också behöva göra vissa ställningstaganden för framtiden gällande drift och underhåll av vårt nät. Dessa frågor har styrelsen valt att inte driva idagsläget när fysiska möten inte är möjliga utan hoppas vi kan ta tag i dessa delar under kommande år. Vi återkommer med mer information i dessa frågor.

Det är också av största vikt att vi blir fler engagerade medlemmar i vårt arbete, både med lättare praktiskt arbete och styrelsearbete. Känner du dig nyfiken på, och intresserade av föreningsarbete ta kontakt med någon av oss i styrelsen, vi kan alla bidra med något och vi gör det till oss själva. Kontakt kan tas via mail info@vanerkantensfiber.se eller personligen. Styrelse info finns på hemsidan.

Ta hand om er och håll avstånd så hoppas vi att vi ses snart.

Styrelsen

Vänerkantens fiber i Mariestad ekonomisk förening

genom Pia Fahlgren, ordförande

Årsstämma 2021

Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman skriftligen på samma sätt som 2020. Utskick av underlagen kommer ske under vecka 14 och finnas tillgängliga på hemsidan. Ta del av informationen som finns uppe till höger på hemsidan.

Dokumenten med, på årsstämman vanligen förekommande, val och beslut skickas tillbaka till styrelsen senast den 25 april 2021. Dokumenten skrivs under och skickas sedan via mail eller med post till

info@vanerkantensfiber.se

Eller

Vänerkantens fiber Ef i Mariestad, c/o Gullsjö 9, 542 95 Mariestad

Årsstämman kommer hållas den 4 maj av styrelsen, därefter redovisas resultat av inkommit röstbrev till samtliga medlemmar.