Styrelsen

Valdes på årsstämman 2022

Ordförande

Pia Fahlgren vald 2023 på 1 år

Vice ordförande

Joakim Lugn vald 2023 på 2 år

Sekreterare

Erik Vilson vald 2022 på 2 år

Kassör

Ekonomitjänst köps, Yngve Malmberg, Töreboda

Ledamöter

Daniel Svensson vald 2023 på 2 år

Katarina Selström vald 2022 på 2 år

Suppleanter

Jesper Lamberg vald 2023 på 2 år

Henrik Lugn vald 2022 på 2 år

Godkänd revisor

Christer Jansson vald på 1 år

Revisor

Evonne Mogren vald på 1 år

Valberedning

Mattias Hallström, sammankallande vald 2023 på 2 år

Simon Jonsson vald 2022 på 2 år