Styrelsen

Valdes på årsstämman 2021

Ordförande

Pia Fahlgren vald 2021 på 1 år

Vice ordförande

Joakim Lugn vald 2021 på 2 år

Sekreterare

Erik Vilson vald 2020 på 2 år

Kassör

Yngve Malmberg vald 2020 på 2 år

Ledamöter

Daniel Svensson vald 2021 på 2 år

Simon Jonsson vald 2021 på 2 år

Mikael Svensson vald 2020 på 2 år

Suppleanter

Jesper Lamberg vald 2021 på 2 år

Henrik Lugn vald 2020 på 2 år

Godkänd revisor

Christer Jansson vald 2021 på 1 år

Revisor

Evonne Mogren vald 2021 på 1 år

Valberedning

Alexander Fredriksson, sammankallande vald 2020 på 2 år

Mattias Hallström vald 2021 på 2 år