Dokument

Använd länkarna nedan för att komma till aktuella dokument

Medlemsansökan

Ansökan

Föreningsstadgar

http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/01/Reviderade-stadgar-20190402.pdf

GDPR information

http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/01/Information-till-medlemmar-om-GDPR.pdf

Markupplåtelseavtal

http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/01/Markupplatelseavtal.pdf

http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/01/Markupplatelseavtal-Bilaga-1.pdf

Avtal för fastighetsanslutning

http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/01/Avtal-om-fastighetsanslutning-efteranslutning-3.pdf

Start för användning

http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/01/Start-Fiber.pdf

Överlåtelse av andel vid ägarbyte av ansluten fastighet

http://media2.vanerkantensfiber.se/2021/01/Avtal-for-overlatelse-av-andel-i-Vanerkantens-Fiber-Ekonomisk-forening.pdf