Ärendegång vid driftstörningar

1/ Kontakt tas av medlem med sin tjänsteleverantör.

2/ Kontakt tas med styrelsen om felet inte finns hos tjänsteleverantören. Styrelsen tar vidare kontakt med Telia (tidigare Zitius) som är föreningens kommunikationsoperatör för felsökning.

3/ Kontakt tas av styrelsen med entreprenör för avhjälpning av ev. kvarstående fel.

Vid driftproblem hos Telia finns kontaktpersoner i styrelsen genom vilka informationen kommer till föreningen. Information till medlemmar vid driftstörningar görs via hemsidan.