Om

Vänerkantens fiber är en ekonomisk förening som anlagt ett lokalt nät för bredband, ett ledningsnät. Föreningens medlemmar har tillgång till nätanslutningar via fiberoptisk kabel. Föreningen bildades 2015 och ett omfattande arbete med att anlägga fibernätet har pågått fram till driftsättningen juli 2017. Efter anläggande och driftsättning är föreningen nu i en fas av drift och förvaltning men även efteranslutningar. Föreningen drivs av en styrelse i dagsläget bestående av ordförande, 4 ledamöter och 2 suppleanter.